پادل: پادل را در زمینی مستطیل شکل با ۱۰ متر عرض و ۲۰ متر طول بازی می کنند. تقریباً زمین این بازی چیزی شبیه به اسکواش و تنیس است که با چهارنفر و به صورت دو به دو این بازی به اجرا درمی آید و نمی توان مثل تنیس یا بدمینتون و اسکواش انفرادی بازی کرد. راکت بازی پادل هم از شکل خاصی برخوردار است. راکت هایی که زه ندارند و به جای مواد، کربن خاصی در آنها به کار رفته است. اندازه این راکت ها حداکثر ۴۵ /۵ سانتیمتر طول و ۲۶ سانتیمتر عرض است و ۳۸ میلیمتر هم ضخامت دارد. البته سطح مرکزی راکت دارای سوراخ هایی است که هرکدام ۹ تا ۱۳ میلیمتر قطر دارند. راکت حتی یک بند هم دارد که برای حفظ ایمنی به مچ دست ورزشکار گره می خورد.
تور ۱۰ متری که ۸۸ سانتیمتر ارتفاع دارد در وسط زمین عرضی نصب می شود. ضمن این که توپ آن گوی لاستیکی شبیه به تنیس و زردرنگ است. به طور معمول این توپ بین ۵۶ تا ۵۹ /۴ گرم وزن دارد. نحوه انجام این بازی بی شباهت به تنیس نیست. زمانی که حداکثر گیم ها به عدد فرد برسد ۹۰ ثانیه استراحت برای ورزشکاران در نظر گرفته می شود. نکته جالب این که در پادل هم مثل اسکواش از دیوار برای ضربه زنی استفاده می شود و خط اوت وجود ندارد. در واقع توپ پس از یک بار برخورد به دیوار توسط بازیکن زده می شود. جنس زمین بازی از چمن مصنوعی یا سیمان به رنگ های زرد، آبی و سبز می تواند تشکیل شود. مسابقه در پنج یا شش دور با تای بریک انجام می گیرد.