با توجه به تولید مواد اولیه نخ چمن مصنوعی در ایران و به تبع آن امکان دسترسی به تکنولوژی تولید نخ، محصول نخ تولید شده در کشور می تواند از نظر قیمت با واحدهای تولید کننده در کشورهای همسایه رقابت کند و راه خود را به بازار جهانی باز نماید.
در حال حاضر تمامی نیاز به نخ چمن مصنوعی از خارج از کشور تامین می گردد که با تولید این محصول می توان کشور را از واردات آن بی نیاز و به چشم انداز صادراتی آن امیدوار بود.
با مکاتبات و پیگیری های انجام شده با مرکز محصولات تکمیلی پتروشیمی  و امکان سنجی تهیه مواد اولیه مورد نیاز، همچنین با ارائه طرح تولید نخ امکان تهیه ماده اولیه مرتبط در کشور فراهم گردیده و موافقتهای اولیه در خصوص آن اخذ گردیده است.
با توجه به استقبال روز افزون از صنعت چمن مصنوعی و نیاز مبرم بازار به محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در اولویت اول نیاز خود پروژه چمن پارس پس از آن سایر تولید کنندگان داخلی و بی نیازی کشور از واردات است. اولویت بعدی صادرات این محصول، برآورد تولید نخ مورد نیاز روزانه حداقل 50 تن می باشد که با در نظر گرفتن امکان صادرات آن حداقل به ده برابر حجم فوق و حدود 50 تن روزانه مورد نیاز است.
در این بخش به روز بودن محصول تولیدی بر اساس نیاز بازار ضامن بازار مصرف خوب و کیفیت محصول تضمین کننده آن می باشد.