اولین محصول تولیدی ما چمن پایل بلند با مشخصات رنج پایل بین 20 میلیمتر تا 70 میلیمتر ،گیج 8/5 و16/5 اینچ می باشد.
مصارف چمن مصنوعی
1-    فوتبال و فوتسال : چمن های 40 تا 60 میلیمتر - نخ مونوفیلامنت و فیبریلیت- مسابقات جهانی وبین المللی در حال توسعه بر روی زمین های چمن مصنوعی هستند. اکثر تیمها دارای حداقل یک زمین تمرینی چمن مصنوعی میباشند.
2-    چمن های هاکی : چمن های 14 تا 20 میلیمتر – نخ فردار و صاف مسابقات هاکی فقط بر روی چمن مصنوعی انجام می شود .
3-    چمن تنیس : چمن های 14 تا 20 میلیمتری نخ صاف و فردار- یک رشته از تنیس بر روی چمن مصنوعی انجام می شود .
4-    چمن گلف : چمن های 10 تا 20 میلیمتری – نخ صاف و فردار- ایستگاههای در گلف عمدتاً چمن مصنوعی هستند- مینی گلف و ایستگاههای تمرین عمدتاً از جنس چمن مصنوعی هستند .
5-    چمن ها ی لنداسکیپ معمولاً 25 تا 45 میلیمتر ارتفاع دارد جهت مصارف معمول مانند پارک ها ، فضای سبز قابل تردد – زمین های ورزشی چند منظوره ، کناره استخرها و مصارف نمایشگاهی قابل تردد و فضاهای فرودگاهی
6-    چمن های تزئینی معمولاً 5 تا 20 میلیمتر ارتفاع دارد ارزان ترین نوع چمن ها هستند معمولاً فقط برای بزرگترین فضاهای تزئینی نمایشگاهی و ماکتی قابل استفاده است در محل های بدون تردد ، فلاورباکس ، آکواریوم ماهی و ... به کار می رود .