چمن مصنوعی تولیدی شرکت چمن گستر سروش از زمان تولید به مدت 5 سال دارای گارانتی نخ و زیره محصول با عنایت به رعایت دستورالعمل نگهداری می باشد.

چمن مصنوعی نصب شده توسط متخصصین همکار شرکت چمن گستر سروش با توجه به دستورالعمل نگهداری از زمان نصب به مدت 5 سال دارای گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش با عنایت به نگهداری چمن در طول مدت گارانتی توسط متخصصین این شرکت می باشد.